קורסים וסדנאות

 


מרכז סמלים ייחד קורסים מרתקים למיומנויות התקשורת שהן מעבר למילים:
קורסים אלו מקנים למשתתפים כלים חשובים בחיים הפרטיים והמקצועיים כדי  להעמיק את  היכרות עם אנשים הסובבים אותם לדעת לקרוא אותם טוב יותר והחיזוק ההבנה של איך אני נתפס בעיניי הסביבה

ובכך לשפר מהותית את התקשורת איתם.

כל אחד מהקורסים עומד בפני עצמו ומקנה כלים אחרים ושימושיים, אך שני הקורסים משלימים זה את זה ונותנים תמונה שלמה ומלאה של עולם התקשורת הלא מילולית.

 דף נחיתה זה נבנה ע"י גז דיגיטל